Naše filozofie

Jsme slušná a férová firma, která chce změnit okolní svět i svět IT k lepšímu.

Řada z nás si zažila, jaké je to pracovat v korporacích, ve firmách poháněných čistě penězi a s jednoznačným cílem vytvářet co nejvyšší zisk. Víme, co to obnáší a jaké jsou oběti tohoto systému, a právě proto jsme se rozhodli naše další profesní směřování pojmout jinak.

Naším hlavním záměrem je být slušná a ohleduplná společnost. Razíme principy sebeřízení, osobní zodpovědnosti a sázíme zejména na intuici. Posloucháme a vnímáme okolí a naše potřeby a na základě toho se odvíjí naše kroky.

O obecných principech fungování tyrkysových organizací se dozvíte na wiki a níže můžete nahlédnout pod naši pokličku toho, jak konkrétně funguje naše tyrkysová firma.

$$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tyrkysové
principy naší práce

Smysl existence

Smysl naší práce vidíme v možnosti řešit reálné softwarové problémy jednotlivců a společností. Avšak více než tvorba zisku jsou pro nás důležitější stanovené prospěšné cíle.

Týmové role

Pracovní pozice, ty u nás nemáme. Každý z týmu zastává aktuálně potřebné role, které si zvolí, ve kterých je mu dobře a na které má předpoklady. Role se mohou v čase měnit dle zájmů a potřeb členů týmu, nebo firmy.

Otevřenost

Vzájemně sdílíme informace o výsledcích firmy i svých mzdách. Společně rozhodujeme o nových klientech i projektech, které svojí prací podpoříme.

Zisk firmy

Zisk nejde jen majitelům. Dělí se férově mezi všechny členy týmu a část z něj navíc putuje na podporu obecně prospěšných projektů. Zajímavé projekty hodné naší podpory může navrhnout na “burzu” kdokoliv z týmu, společně pak rozhodujeme, které z nich a v jaké výši podpoříme.

Udržitelnost

Z části zisku financujeme smysluplné projekty nebo charitativní aktivity. Část výdělku vracíme zpět do společnosti tak, aby dlouhodobě prosperovala.

Porady

Máme jen ty užitečné a potřebné. Vznikají a zanikají podle potřeb.

Sebeřízení

Každý z týmu může cokoliv sám rozhodovat, jen se musí poradit s kolegou, který tomu rozumí a kolegou, kterého se to dotýká. Stejně tak si každý člen týmu po poradě s mzdovou radou rozhoduje o výši své mzdy. Vše je dobrovolné.

Bezpečné prostředí

Nesnažíme se v týmu ostatní napravit, zachránit či změnit. Všechny bereme takové, jací jsou – s jejich talenty i neduhy. Vyhýbáme se ponižujícím komentářům a chování. Jsme absolutně bez hierarchie a nadřízených, jinými slovy jsme si všichni rovni. A vždy se snažíme věci nahlížet z perspektivy druhého.

Celost

Žijeme firemní kulturou zaměřenou na celost. Známe se velmi dobře, jsme kolegové a přátelé. Známe své silné i slabé stránky, vzájemně se podporujeme a pomáháme. V práci i mimo ni.

Partnerství

Dáváme si velmi záležet na tom, koho přijmeme do týmu. Důkladně se věnujeme tomu, aby k nám nový člen zapadl. Máme pro nábor vlastní procesy a pečlivé postupy, o finálním přijetí nového partnera rozhoduje společný konsensus. Partner je od začátku vždy plnohodnotný a rovnocenný člen týmu, nikdo ve firmě není víc, nikdo ve firmě není míň. 

Organičnost

Firma je pro nás jako organismus, nikoliv stroj na peníze. Jsme soubor samostatných lidských bytostí. Neustále se vyvíjíme a přizpůsobujeme aktuálním potřebám kolegů a trhu.

Kam směřuje naše snaha?

Chceme být slušná firma, která se na svět nedívá jen optikou peněz. Jako slušná firma si dáváme záležet na tom, aby se do našeho týmu přidali opravdu jen ti, kteří sdílejí stejné hodnoty a plně souzní s našimi cíli.

Chceme v maximální možné míře pracovat pro zákazníky, kteří podporují udržitelnost a rovnováhu na naší planetě. Právě pro tyto zákazníky se dokážeme maximálně nadchnout a podat ty nejlepší výkony.

Chceme poskytovat své služby i neziskovým projektům a společensky prospěšným firmám, a to za zvýhodněné ceny.

Chceme změnit náhled na fungování firem a ukázat, že i podnikat jde slušně a s ohledem a péčí k okolí a planetě.

Chceme, aby lidé, kteří u nás pracují, byli šťastní.

Chceme částí svých zisků podporovat charitativní organizace a společensky prospěšné aktivity.

cs_CZCzech